Anatomska bubica

Anatomska bubica

Anatomska bubica obezbeđuje visok kvalitet zvuka, a predajnik s obzirom na male dimenzije omogućava lako skrivanje i tokom letnjih meseci. Jednostavno se povezuje na telefon standardnim priključkom od 3,5mm i poseduje mikrofon. Bubica je neprimetna i lako staje u ušni kanal. Koristi bateriju (model 337), koja obezbeđuje minimum 3 sata aktivnog rada.

Cena proizvoda

69€

Upustvo za korišćenje

Priključite dzek predajnika na telefon. Stavite 337 bateriju, a zatim bubicu u uvo. Predajnik na kraju kabla zalepite na rame u blizini vrata tako da vrh bude okrenut ka uvetu. Mikrofon se nalazi na kablu.