Antiometač bubica

Antiometač bubica

Toki-voki antiometač bubica se koristi u slučaju kada u prostroriji postoji ometač GSM signala mobilnog telefona. Ova bubica ima ograničen domet do 500 m u urbanim sredinama. Princip komunikacije je jednosmeran.

Može se koristiti isključivo sa anatomskom  bubicom. Baterija obezbeđuje minimum 3 sata aktivnog rada.

Cena proizvoda

99€

Upustvo za korišćenje

Priključite dzek predajnika na toki-voki. Stavite 337 bateriju, a zatim  bubicu u uvo. Predajnik na kraju kabla zalepite na rame u blizini vrata tako da vrh bude okrenut ka uvetu. Mikrofon se nalazi na kablu. Veza izmedju toki-voki uređaja je jednosmerna što znači da pritiskom na taster za komunikaciju, na jednom toki-voki uređaju pričate a na drugom slušate i obrnuto.