Bubice MicSpy prva klasa (bez predajnika)

Bubice MicSpy prva klasa (bez predajnika)

Boja kože i glatke ivice garantuju njenu nevidljivost, te lako stavljanje i vađenje iz ušnog kanala. Može se koristiti sa svim modelima predajnika. Njena prednost u odnosu na druge modele je armirani zvučnik, mali poklopac ležišta za bateriju koji se odvrće, kao i nemogućnost ispadanja baterije i lomljenja vratanaca. Kao najbolji izbor pokazale su se baterije marke Sony.

Cena proizvoda

45€

Upustvo za korišćenje

Nije potrebno posebno povezivanje sa predajnikom.