Kamera u dugmetu

Kamera u dugmetu

Kamera u dugmetu omogućava bežični prenos slike. Domet ovog sistema je neogranicen. Video se strimije preko interneta, a video možete memorisati na vašem računaru dok gledate prenos. Ova kamera se najčešće koristi u kombinaciji sa anatomskom  bluetooth bubicom.

Cena proizvoda

NEMA€

Upustvo za korišćenje

Kameru kablom povezujete na vaš android telefon i preko aplikacije video prenosite uživo.