Kamera u dugmetu

Kamera u dugmetu

Kamera u dugmetu omogućava bežični prenos slike. Domet ovog sistema je ograničen i zavisi od broja prepreka. Ekran raspolaže opcijom memorisanja snimka sa kamere, kao i mogućnost reprodukcije i pregleda snimaka van dometa sistema. Ova kamera se najčešće koristi u kombinaciji sa anatomskom  bluetooth bubicom. Baterija traje oko 1h.

Cena proizvoda

235€
119€

Upustvo za korišćenje

Kameru staviti u rukav a predajnik kamere sa baterijom ispod odeće. Pomagač sa sobom nosi displej sa prijemnikom i baterijom. Udaljenost pomagača od kamere je ograničena na jedan zid. Pre upotrebe isprobati mogućnosti.