GPS tracker mini

GPS tracker mini

Kompaktni uređaj za praćenje manjih objekata ili lica. Uređaj utvrđuje lokaciju objekta pomoću navigacionih satelita i prenosi podatke putem GSM/GPRS mreže koji se mogu pregledati na adnroid telefonu ili internet sajtu. GPS tracker mini ima integrisanu punjivu bateriju. Korisnik na računaru ili mobilnom telefonu može da prati:

  • Režim "prekoračenje brzine". Ukoliko prekoračite brzinu GPS tracker će poslati SMS poruku. 
  • Režim "antikrađa". Ako se detektuje kretanje objekta, uređaj šalje SMS poruku. Režim "monitoring". Pozivom na SIM karticu uređaja, možete čuti šta se dešava u njegovoj blizini. 
  • Režim "izlaz/ulaz iz geozone". Potrebno je definisati zonu, u slučaju prelaska granice zone uređaj šalje SMS poruku sa odgovarajućim informacijama.
  • Režim "alarm". Pritiskom na dugme SOS duže od 3 sekunde, uređaj šalje SMS na definisani broj sa koordinatama i teksom "Help me!"

Cena proizvoda

59€

Upustvo za korišćenje

Postaviti uređaj tako da iznad njega ima što manje prepreka. Povezati uređaj na napajanje ukoliko je moguće. Ubaciti SIM karticu i po potrebi mikro SD karticu. Podesiti funkcije putem SMS poruka datih u detaljnom uputstvu. Za sve opcije uređaja instalirati aplikaciju za praćenje na adroid telefonu ili praćenje vtršiti na računaru ’’on-line’’. Osnovne informacije pri praćenju se mogu dobiti putem SMS poruke.