GSM prisluškivač

GSM prisluškivač

GSM prisluškivač omogućava prisluškivanje u prostoriji, vozilu i sl. sa neograničene udaljenosti uz pomoć GSM mreže. Uređaj je malih dimenzija (manji od kutije šibica) sa integrisanom baterijom koja obezbeđuje kontinuirani rad uređaja do sedam dana.

Cena proizvoda

45€

Upustvo za korišćenje

Ubaciti  SIM karticu kako bi uređaj počeo sa radom. Pozivom na broj SIM kartice automatski se uspostavlja veza sa uređajem, nakon čega se može ćuti razgovor koji se vodi u dometu prisluškivača.