GSM prisluškivač sa aktivacijom na pokret

GSM prisluškivač sa aktivacijom na pokret

GSM prisluškivač omogućava prisluškivanje u prostoriji, vozilu i sl. sa neograničene udaljenosti uz pomoć GSM mreže. Prisluškivač raspolaže opcijom za detekciju pokreta koja omogućava da uređaj pozove predefinisani broj kada detektuje pomeranje, nakon čega se može čuti razgovor koji se vodi u dometu prisluškivača.  Uređaj je malih dimenzija (manji od kutije šibica) sa integrisanom baterijom koja obezbeđuje kontinuirani rad uređaja do sedam dana.

Cena proizvoda

55€

Upustvo za korišćenje

Ubaciti  SIM karticu kako bi uređaj počeo sa radom. Pozivom na broj SIM kartice automatski se uspostavlja veza sa uređajem, nakon čega se može čuti razgovor koji se vodi u dometu prisluškivača. Detektciju pokreta je, u zavisnosti od potrebe, moguće isključiti.