Memorijska kartica

Memorijska kartica

Za sve uređaje iz naše ponude raspolažemo memorijskim karticama kapaciteta od 8 GB i više.

Cena proizvoda

10€

Upustvo za korišćenje