Upaljač kamera model 1

Upaljač kamera model 1

Mikro kamera ugrađena u dno upaljača omogućava audio – video zapis u rezoluciji 720x480 piksel-a,  koji se memoriše na micro SD kartici kapaciteta do 8GB. Punjiva baterija obezbeđuje autonomiju do 60 minuta.

Cena proizvoda

15€

Upustvo za korišćenje

Kamerom u upaljaču (model1) upravlja se multifunkcionalnim tasterom, a punjenje se vrši preko integrisanog USB priključka.