Prisluškivač za fiksni

Prisluškivač za fiksni

Ovaj uređaj će Vam omogućiti da snimite razgovor preko fiksnog telefona. Snimaju se obe strane i ceo proces se obavlja automatski. Snimci se skladište na internu memoriju snimača kapaciteta 8GB. Uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju ili se priključuje na neprekidni izvor napajanja.

Cena proizvoda

39€

Upustvo za korišćenje

Snimač se nadovezuje na kabl telefonske linije i bez ometanja snima razgovor. Uređaj ima opciju aktiviranje snimanja glasom.