Anatomska bluetooth bubica

Anatomska bluetooth bubica

Anatomska bluetooth bubica obezbeđuje visok kvalitet i intenzitet zvuka. S obzirom na male dimenzije predajnika moguće je njegovo lako skrivanje čak i u letnjim mesecima. Za izradu petlji koristimo samo proverene i najkvalitetnije bluetooth uređaje u konbinaciji sa bubicama prve klase.

Bubica je neprimetna i lako staje u ušni kanal. Koristi bateriju (model 337), koja obezbeđuje minimum 2 sata aktivnog rada. Udaljenost bluetooth uređaja od mobilnog telefona moze biti do 7m.

Anatomska bluetooth bubica se pokazala kao najpouzdanija i najkomfornija za upotrebu.

Cena proizvoda

79€

Upustvo za korišćenje

1. Ušikorisnika moraju da budu apsolutno ČISTE.

2. Izvadite anatomsku bubicu koju ste dobili u kutijici. Sa bubice odvrnete crni poklopac na kome se nalazi providni plastični konac za vađenje bubice iz uveta. U poklopac stavite baterijicu koju ste dobili uz bubicu tako da slova na bateriji budu okrenuta ka poklopcu ukoliko drugačije okrenete bubica neće funkcionisati). Kada ste ubacili baterijicu u poklopac na njega lagano zavrnete drugi deo bubice koji je u boji kože. Bubica nakon toga postaje aktiva i baterijica počinje da se troši. Vreme rada baterijice je oko dva i po sata.  

3. Bubicu stavite u uvo tako da vrh na kome se nalazi sunđer bude okrenut ka unutrašnjosti uva. Sunđer sa bubice se ne sme skidati, da se bubica ne bi zapušila. Bubicu ćete lako izvediti iz uveta, tako što uhvatite končić koji viri iz nje i povučete.

4. Predajnik valjakastog oblika koji se nalazi na kraju kabla (na suprotnoj strani od bluetooth-a) zalepite flasterom na kožu na rameni deo u blizini vrata tako da vrh (deo koji nije vezan za kabal) bude okrenut prema uvetu. Predajnik treba da bude sa iste strane sa koje je i bubica. Što je predajnik bliži uvetu zvuk će biti jači.

5. Mikrofon preko koga možete da komunicirate je na vrhu bluetooth-a koji je na drugom kraju kabla. Mikrofon treba zalepiti flasterom za kožu u blizini glave ili u rukav i usmeriti ga ka ustima.

6. Bluetooth povežite sa vašim mobilnim telefonom tako što prekidač koji se nalazi sa strane prebacite u suprotni položaj da zatreperi plava lampica koja pokazuje da je bluetooth uključen. Nakon toga pritisnite i zadržite taster na prednjoj strani na kome je nacrtana slušalica sve dok lampica ne počne da sija neizmenično plavo-crveno. Sada uključite bluetooth na vašem mobilnom telefonu i u meniu bluetooth-a nađite uređaj „samsung headset essential“. Kada kliknete na „samsung headset essential“ telefon može tražiti šifru, u tom slučaju ukucajte četiri nule (0000), nakon toga telefon je povezan sa bubicom. Bluetooth je isključen kada vratite prekidač na suprotnu stranu nakon čega će se upaliti crvena lampica. Tokom razgovora na telefonu ili bluetooth -u (sa suprotne strane od prekidača za paljenje) možete pojačati ili smanjiti zvuk bubice. Kratkim dvoklikom na taster sa prednje strane na kome je nacrtana slušalica možete pozvati zadnji kontakt sa liste poziva ili se jednim klikom na njega možete javiti ili prekinuti poziv.